Zapraszamy dzieci od 2 do 9 lat na zajęcia z języka niemieckiego. Z zasady powinno się znać języka sąsiada, zwłaszcza jeśli tym sąsiadem oddalonym o niecałe 2 godziny jazdy samochodem jest państwo z 80 milionową populacją i atrakcyjnym rynkiem pracy, nasz największy partner gospodarczy, trzeci na świecie i pierwszy w Europie eksporter, największy w Polsce inwestor zagraniczny. Niemcy to nie tylko duża i silna gospodarka, ale również to naród poetów i filozofów. Język niemiecki jest językiem urzędowym również w Austrii, Szwajcarii, Belgii, Liechtensteinie i Luksemburgu. Język niemiecki jest językiem oficjalnym i roboczym Unii Europejskiej. Zachęcamy do nauki języka niemieckiego. 

  • nauka języka niemieckiego metodą Krainy Baśni 
  • odpowiednie poziomy zaawansowania i grupy wiekowe 
  • zajęcia w opcji 1x lub 2x w tygodniu od 45 do 60 minut 
  • zajęcia w godzinach popołudniowych lub dogodna grupa sobotnia 
  • zapewniamy opiekę nad dziećmi godzinę przed i pół godziny po zajęciach lub zapewniamy rodzicom miejsce oczekiwania na dziecko