Kraina Baśni jest metodą naturalnej akwizycji języków. Głównym zabiegiem metodycznym są adaptacje bajek i baśni wprowadzające słownictwo typowe dla wieku dziecięcego oraz podstawy gramatyki. Wszystkie bajki i baśnie są ułożone w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie potencjału dzieci. Metoda to opracowany sposób działania na każdej lekcji. 

Metoda posiada szerokie podstawy naukowe, wykorzystuje szeroki dorobek naukowy związany z rozwojem dzieci i akwizycją języków. Kraina Baśni została poddana recenzjom, jest przedmiotem prac naukowych i wystąpień na konferencjach i sympozjach w kraju i zagranicą. 

ZAŁOŻENIA METODY

Kraina Baśni jest programem nauczania języka angielskiego, który w sposób bardzo przybliżony do warunków naturalnych niejako zanurza dzieci w świecie obcego języka. Dzięki temu, że uczymy przez adaptacje bajek i baśni robimy to w sposób angażujący dziecko, ciekawy dla niego i jednocześnie wykorzystujący bardzo dobrze naturalne mechanizmy przyswajania języka na tym etapie. 

 

Bohaterowie naszych bajek uczą dzieci słownictwa, struktur, mówią do nich na początku prostymi, a potem coraz bardziej złożonymi treściami i w ten sposób budują bazę leksykalną dziecka. To jak opowiadanie bajek u mamy lub taty. Do tego w Krainie Baśni cały program złożony jest nie tylko z bajek, ale z towarzyszących im piosenek, wierszyków i gier językowych. Wiele innych pomysłów sprawia, że zajęcia przebiegają dynamicznie i niepostrzegalnie dzieci zaczynają mówić…


Sukces Krainy Baśni mierzony jest ilością uczących się metodą dzieci w wielu miastach Polski. W ubiegłym roku było to już 13 000. Nasze działania weryfikowane są w pracach naukowych, których na bazie Krainy Baśni powstało już bardzo wiele.