ŻŁOBEK POWINIEN TAK ORGANIZOWAĆ SWOJĄ PRACĘ I PRZESTRZEŃ BY ZAPEWNIĆ DZIECIOM MULTISENSORYCZNE POZNANIE ŚWIATA. 

Oznacza to m.in. że ważny jest zmysł słuchu i dlatego dzieci:

  • próbują śpiewać własne piosenki, 
  • słuchają muzyki dziecięcej, 
  • słuchają muzyki klasycznej, 
  • biorą udział w przedstawieniach, słuchowiskach i koncertach adresowanych dla takich małych dzieci, 
  • słuchamy dźwięków natury i otoczenia,

Rozwijamy zmysł dotyku i dlatego:

  • wykorzystujemy różne struktury i faktury, 
  • próbujemy już malować ręką czy pędzlem, poznajemy farby, 
  • wykorzystujemy ciastolinę, plastolinę, masę solną, 
  • wykorzystujemy produkty żywnościowe jak makaron, kasze, ryże być ćwiczyć swój dotyk i poznawać różne odczucia ręki, 
  • tworzymy już pierwsze pracy wykorzystując kolorowe papiery, wszystko co świeci, czym się wykleja, co ma konkretną strukturę i wygląd,

Zmysł smaku możemy również testować na zajęciach. 

 
Wykorzystujemy wszystko, co może dać bodźce wzrokowe – odpowiednie książeczki, kolorowe papiery, materiały. 

Dzieci w żłobku, oprócz czasu na samodzielne eksplorowanie otoczenia (co jest niezwykle ważne) będą miały również aktywności zorganizowane przez nauczycieli. Rodzice dzieci żłobkowych otrzymują plany na dany okres, dlatego poprzez zgłaszanie swoich sugestii  mają wpływ na kształt rozwoju dziecka w czasie jego pobytu w żłobku.