Dzieci w żłobku mogą przebywać maksymalnie 10 godzin dziennie.

 

Do czerwca  2024r. Żłobek korzysta z dotacji z Urzędu Miasta Poznania (dotacja przysługuje na dzieci, których rodzice mieszkają na terenie Miasta Poznania i w Poznaniu rozliczają lub rozliczą podatki) i Urzędu Gminy Dopiewo. 

 

Cena miesięczna pobytu w Żłobku (dzieci, których rodzice rozliczają się podatkowo w Poznaniu) wynosi  1.400 zł  (lub 800 zł jeśli w placówce jest starsze rodzeństwo).

 

W  Żłobku w ramach ww. opłaty oferujemy:

- pobyt do 10 godzin dziennie,

- wyżywienie (4 posiłki),

- zajęcia (język angielski 5 razy w w tygodniu, język hiszpański 2 razy w tygodniu, zajęcia rytmiczne 2 razy w tygodniu, zajecia baletowe dla starszych dzieci raz w tygodniu, zajęcia ogólnorozwojowe),

- środki higieniczne (pampersy, bepanthen, itp). 

 

Dla dzieci nie posiadających starszego rodzeństwa Żłobek wystepuje do ZUS o tzw. żłobkowe (400 zł miesięcznie umniejszające wyskokość ponoszonych opłat per saldo).

 

Nabór odbywa się z wykorzystaniem portalu na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/ . 

 

W żłobku trwa nabór na rok szkolny 2023 / 2024. Na koniec marca są jeszcze wolne miejsca od września 2023r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 601 751 311 (Tomasz Niemier) lub  603 805 074 (Agnieszka Horyza).