W 2020 r. Żłobek korzysta z dotacji z :

- Urzędu Miasta Poznania (dotacja przysługuje na dzieci, których rodzice mieszkają na terenie Miasta Poznania i w Poznaniu rozliczają lub rozliczą podatki),

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej - Program MALUCH + 2020 (dotacja przysługuje na wszystkie dzieci).

 

Z powyższych względów jest jedna opcja pobytu - pobyt dziecka do maksymalnie 10 godzin dziennie.

 

Cena miesięczna pobytu w Żłobku (dzieci, których rodzice rozliczają się podatkowo w Poznaniu) wynosi  per saldo 815 zł.

Rodzice otrzymują na konto zwrot z Programu MALUCH + 2020 w wys. 135 zł miesięcznie. 

Czesne i wyżywienie płacone przez rodziców wynosi  razem 950 zł. W ramach tej kwoty oferujemy:

- pobyt do 10 godzin dziennie,

- wyżywienie (4 posiłki),

- zajęcia (język angielski 5 razy w w tygodniu, język hiszpański 2 razy w tygodniu, zajęcia rytmiczne 2 razy w tygodniu, zajecia baletowe dla starszych dzieci raz w tygodniu, zajęcia ogólnorozwojowe),

- środki higieniczne (pampersy, bepanthen, itp). 

 

Obecnie (na dzień 15 września 2020) w Żłobku są jeszcze wolne miejsca.

 

Nabór odbywa się z wykorzystaniem portalu na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/ .

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 601 751 311 (Tomasz Niemier) lub  603 805 074 (Agnieszka Horyza).