Większość dzieci rodzi się i spędza pierwsze lata życia ucząc się od razu więcej niż jednego języka – dwie trzecie wszystkich dzieci kuli ziemskiej jest co najmniej dwujęzyczne od narodzin. Monokulturowe polskie realia należą do mniejszości jeżeli chodzi o typ wychowania językowego. Wszystkie dzieci uczące się dwóch lub więcej języków radzą sobie bardzo dobrze, przechodząc przez krótki okres mylenia języków i wyrastają władając więcej niż jednym językiem. Dwujęzyczność symultaniczna dotyczy dzieci, które poznają więcej niż jeden język przed ukończeniem trzeciego roku życia – wtedy w procesie nabywania kolejnego języka uruchamiane są takie procesy, jakie miały miejsce, gdy dzieci uczyły się pierwszego języka. 
 

Czy wiecie Państwo, że: 

OD 16 tygodnia ciąży dziecko słyszy i jest szczególnie wrażliwe na dźwięki otaczającego języka. Czterodniowe noworodki już rozróżniają języki, jakie je otaczały podczas życia płodowego a sześciomiesięczne niemowlęta gaworząc używają już dźwięki używane w rodzimym języku.

Angielski w żłobku

W trakcie pierwszych ekspozycji na język angielski bazujemy na tzw. grach paluszkowych dostosowanych do wieku rozwojowego dzieci. Nasze maluchy poznają angielski również poprzez bajki i bajeczki, które powoli tworzą mapę językową w ich głowach. Wykorzystujemy również materiały jakie pojawiły się na angielskim i amerykańskim rynku wydawniczym na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Z założenia angielski ma odbywać się codziennie, a czas ekspozycji jest dostosowany do możliwości dzieci. 
 
 
Hiszpański w żłobku
 
Z naszym żłobkiem wspólpracuje nauczyciel Hiszpan, który poprzez zabawy wprowadza dzieci w świat języka hiszpańskiego.
 
Rytmika
 
Rytmika jest prowadzona przez nauczyciela rytmiki z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, gdzie przy akompaniamencie instrumentów muzycznych dzieci powoli wchodzić w świat śpiewu, gry na instrumentach, wyczucia  rytmu. Dzięki zajęciom dzieci pobudzają wyobraźnię, uwrażliwiają się na dźwięki, rozwijają umiejętność koncentracji i wyrażania emocji. 
 
Zajęcia baletowe
 

 

Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu przez baletmistrzynię - absolwentkę Szkoły Baletowej . Celem zajęć tanecznych jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności muzyczno - ruchowych dzieci. Zajęcia te mają na celu pomóc zaspokoić ogromną potrzebę ruchu, jaką dzieci odczuwają od najmłodszych lat. Zajęcia taneczne kształtują sylwetkę, poprawiają koordynacje ruchową, usprawniają motorykę całego ciała oraz wpływają na ogólny rozwój fizyczny dziecka. Głównym celem zajęć jest wykształcenie u dzieci poczucia rytmu, a także zapoznanie ich ze światem muzyki i tańca. Zajęcia są prowadzone głównie dla dziewczynek ze starszej grupy żłobkowej.
 
Po konkrety, szczegóły i przykłady zapraszamy na spotkanie!

Od września 2020 zajęcia w Żłobku są prowadzowe w pełnym zakresie (zajęcia z języka angielskiego 5 razy w tygodniu, zajęcia z języka hiszpaskiego 2 razy w tygodniu, rytmika 2 razy w tygodniu, zajęcia baletowe raz w tygodniu).