Najważniejszą w naszej pracy jest oś programowa i założenia dotyczące stylu działania, ponieważ to wtedy, w trakcie procesu potrafimy dostrzec talenty i uzdolnienia naszych dzieci. To właśnie predyspozycje i dary naszych wychowanków wyznaczają kierunki naszych działań.

 

Stawiamy na rozwój miękkich kompetencji takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, umiejętność stawiania pytań i dociekania nurtujących nas odpowiedzi. Bardzo ważna jest dla nas harmonia i spokój dnia codziennego, radosna atmosfera panująca zarówno wśród dzieci, jak i pracowników, ponieważ przedszkole to złożony organizm, gdzie ważne są wszystkie jego elementy i to one wzajemnie na siebie wpływają. 

Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój kompetencji językowych dzieci. 

 

Działając w naszej rzeczywistości i wychodząc naprzeciw potrzebom późniejszej edukacji rozwijamy umiejętności matematyczne, czytania i pisania. Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. 

MOTTO PRZEWODNIE – 

„…Z kolei badania prowadzone przez neurobiologa Geralda Huthera pokazują, że mózg jest przede wszystkim organem społecznym. Pozwala to na formułowanie konkretnych wniosków dotyczących pierwszych lat życia dziecka, nauczania przedszkolnego, jak i wczesnoszkolnego. Od stworzonych w tym czasie struktur mózgowych zależy nie tyko przyszła kariera szkolna dzieci, ale i jakość nawiązywanych przez nie relacji. Rodzice i nauczyciele powinni wiedzieć, co wspiera, a co blokuje rozwój neuronów lustrzanych, ponieważ bez nich nie ma szans na dobre relacje i szczęśliwe życie. Osoby uczące maluchy powinny wiedzieć, że w wieku około 6 lat w ich płacie czołowym występuje największa liczba połączeń neuronalnych. Jednak mózg, kierując się zasadą  używaj lub wyrzuć utrzymuje tylko te, które są wykorzystywane a pozostałe usuwa.”
Neurodydaktyka, Marzena Żylińska