Język angielski

 
Anglojęzyczny profil przedszkola jest ściśle związany z wykształceniem dyrektora (anglista, absolwent WA UAM) i jej pracą zawodową. Agnieszka Horyza uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu w USA. Przedszkole jest realizacją jej marzeń łączącą doświadczenie w pracy z dziećmi z działalnością na polu naukowym. 
 
 
Codzienny angielski jest dostosowany do założeń imersji częściowej realizowanej w przedszkolach w np. USA i Kanadzie. Dostęp do literatury światowej zapewnia najwyższą jakość nauczania, a naukowcy, których publikacje wpłynęły na formułę przedszkola anglojęzycznego to:  Fred Genesee (Uniwersytet McGill) z Kanady, Jurgen Meisel (Uniwersytet w Hamburgu) z Niemiec, Eve Clark (Uniwersytet Stanforda) z USA, William O’Grady (Uniwersytet Hawajski) z Hawajów czy Jan Iluk (Uniwersytet Śląski). To, że podstawa zajęć jest głęboko osadzona naukowo, jest gwarancją, że nic nie dzieje się przypadkowo i jest w pełni bezpieczne dla dziecka. Jest to pewność, że jest to proces naturalny, a jednocześnie przemyślany i głęboko osadzony w uwarunkowaniach rozwojowych dziecka. Połączenie wiedzy fachowej z praktyką zapewnia optymalne wykorzystanie potencjału dziecka przy jego radości, entuzjazmie i chłonięciu wiedzy „pełną parą”.
 

W Przedszkolu Krainy Baśni język angielski jest przemyślany tak, by sprawiał radość i przynosił efekty. Zajęcia językowe oparte są na trzech filarach:

  1. Program Krainy Baśni. Zajęcia z metody, gdzie dzieci poprzez adaptacje bajek i baśni są zanurzone w świat angielskiego. Bajki wprowadzają słownictwo z otoczenia dziecka i typowe dla jego świata, ale również są bardzo istotne dla ogólnej komunikacji. Rodzice dostają materiały do domu (nagrane na CD bajki, słownictwo, piosenki i wierszyki) i zachęcając dzieci do powtórek mogą mieć wpływ na edukację językową dziecka (ale nie jest to wymagane) (patrz zakładka Metoda).
  2. Język angielski towarzyszy dzieciom podczas codziennych czynności, np. jedzeniu posiłków (kultura jedzenia, artykuły żywnościowe itd.), wyjściu na dwór, zabawom na dworze, zasadom bezpieczeństwa, podstawowym czynnościom związanym z higieną, ubieraniu się itd.
  3. Metoda projektów. Dzieci poznają otaczający świat oraz aktualną tematykę w obcym języku. 

Ponadto: 

  1. Przedszkole Kraina Baśni jest jedynym przedszkolem anglojęzycznym, którego nauka języka angielskiego i program badawczy jest poddany weryfikacji naukowców. W przedszkolu mają miejsce badania naukowe prezentowane na konferencjach oraz sympozjach, m. in. dwukrotnie w Hiszpanii.
  2. Metoda Kraina Baśni stworzona została przez dyrektora przedszkola Agnieszkę Horyzę, ale weryfikowana przez dwie uznane panie profesor - Teresię Siek - Piskozub i Irenę Obuchowską. 
  3. Częściowe zanurzenie w języku angielskim odbywa się przez cały rok (również w okresie wakacyjnym). 

Język hiszpański

Na rynku bardzo mało jest materiałów dostępnych do nauki języka hiszpańskiego – jest to bardzo początkująca dziedzina zajęć dla dzieci. Dlatego program Kraina Baśni został dostosowany na potrzeby nauczania tego języka przy współudziale wykładowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz rodowitych Hiszpanów (korekta materiałów, nagrania). Hiszpański odbywa się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy i jego założeniem jest przekazanie podstawowej wiedzy z tego języka oraz zakorzenienie radości uczenia się języków ogólnie.

Po epidemii COVID zajęcia w Przedszkolu są prowadzowe w pełnym zakresie (zajęcia z języka angielskiego 5 razy w tygodniu,  zajęcia z języka hiszpańskiego 2 razy w tygodniu, rytmika 2 razy w tygodniu, zajęcia sportowe - AIKIDO raz w tygodniu, zajęcia baletowe raz w tygodniu).  Dodatkowo dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych: nauka pływania, jazda na łyżwach, robotyka, piłka nożna.