mgr Anna Gubańska

 • Wyższe studia pedagogiczne, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja resocjalizacja

 • Kurs „Opiekun w żłobku i klubie malucha”

 • Prywatnie mama dwójki dzieci ( 5 i 10 lat)

 

Ukończone kursy:

 • Warsztaty pracy socjalnej- „Pracownik socjalny- zawód z pasją”

 • Kurs języka angielskiego w Londynie, OCR Level 2 in Adult Literacy

 • Warsztaty rozwoju osobistego, Pracownia Psychoedukacji, Terapii i Rozwoju Osobistego „Ab intra” w Poznaniu

 • Kurs wychowawców kolonijnych

 

Dodatkowe informacje:

 • Od marca 2010r- Opiekunka dziecięca w żłobku, animator i prowadząca zajęcia przedprzedszkolne ( autorskie warsztaty artystyczne)

 • Lektor języka polskiego dla obcokrajowców, 2nd Language Private School, Londyn

 • Asystent nauczyciela w szkole podstawowej, Career Teachers Ltd & Trust Education Ltd, Londyn

 • Nauczyciel-wolontariusz, GhinlanCare& Education Services Trust Ltd- organizacja charytatywna wspierająca dzieci z mniejszości etnicznych, Londyn

 • Opiekunka do dziecka (2-5 lat)

 • Dwukrotnie uczestniczka programu Work&Travel, Nowy Jork

 • Wolontariusz w Pogotowiu Opiekuńczym w Poznaniu

 • Wychowawca kolonijny, Lido di Spina, Włochy

 • Wolontariusz w Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu

 

 

 

 

Julita Jędrzak

 

Wykształcenie:

 • Gnieźnieńska Wyższa Szkoła HumanistycznoMenadżerskaMileniumo specjalności Edukacja Elementarna z Terapią Pedagogiczną

 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

 

Kursy:

 • Metodyka pracy nauczyciela w programowej i organizacyjnej zmianie pierwszego etapu edukacji

 • Nie taki diabeł straszny...- pomoc psychologiczno pedagogiczna w praktyce

 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej

 • Dziecko nadpobudliwe - metody ułatwiające pracę"

 • Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych?

 • Sztuka uczenia”

 • Kształtowanie myślenia matematycznego uczniów klas młodszych w oparciu o doświadczenia dzieci

 • Na dobry start w przygotowaniu do szkoły”

 

Zajęcia taneczne prowadzi Dagmara Ratajczak (szczegółowe informacje są w zakładce Przedszkole / Kadra )

 

Rytmikę prowadzi Kamila Stęczniewska (szczegółowe informacje są w zakładce Przedszkole / Kadra)