ANNA BAUM – OPIEKUN W ŻŁOBKU

 • Szkoła policealna Plus Edukacja -  Instruktor terapii uzależnień
 • Medyczne Studium Zawodowe - Terapeuta zajęciowy

 

Dodatkowe kursy, kwalifikacje, szkolenia:

 • Kurs "Opiekun w żłobku i klubie malucha",  IGD Consulting
 • Kurs "Animator zabaw dla dzieci",  Akademia Animatora
 • Warsztat edukacyjny rekomendowany przez PSK  "Tańce w kręgu"
 • Szkolenie z zakresu problematyki i  funkcjonowania i rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących, Polski Związek Niewidomych - Okręg wielkopolski
 • Kurs pediatryczny, Centrum Szkoleniowo- usługowe Medaid
 • Kurs wychowawców kolonijnych w Poznaniu
 • Wolontariusz w Pogotowiu Opiekuńczym "Stowarzyszenie Rodzin Pogotowia Rodzinnego" Poznań
 • Wolontariusz "Fundacja Małymi Oczami" - organizowanie kolonii, pomoc przy odrabianiu lekcji, wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 • Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji Rozwoju i Rewitalizacji „KREATYWATOR”
 • Warsztaty metodyczne „Kreatywność w pracy z dziećmi”
 • Szkolenie metodyczne „Pozytywna Dyscyplina”

 

 

JULIA GONTAREK – OPIEKUN W ŻŁOBKU

 • Aktualnie studiuje Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

         Dodatkowe kursy, kwalifikacje, szkolenia:

 • Kurs na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

MGR ANNA GUBAŃSKA – OPIEKUN W ŻŁOBKU

 • Wyższe studia pedagogiczne, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja resocjalizacja

Dodatkowe kursy, kwalifikacje, szkolenia:

 • warsztaty pracy socjalnej- „Pracownik socjalny- zawód z pasją”
 • kurs języka angielskiego w Londynie, OCR Level 2 in Adult Literacy
 • warsztaty rozwoju osobistego, Pracownia Psychoedukacji, Terapii i Rozwoju Osobistego „Ab intra” w Poznaniu
 • kurs wychowawców kolonijnych
 • kurs „Opiekun w żłobku i klubie malucha”
 • lektor języka polskiego dla obcokrajowców, 2nd Language Private School, Londyn
 • asystent nauczyciela w szkole podstawowej, Career Teachers Ltd & Trust Education Ltd, Londyn
 • nauczyciel-wolontariusz, Ghinlan Care& Education Services Trust Ltd- organizacja charytatywna wspierająca dzieci z mniejszości etnicznych, Londyn
 • dwukrotnie uczestniczka programu Work & Travel, Nowy Jork
 • wolontariusz w Pogotowiu Opiekuńczym w Poznaniu
 • wychowawca kolonijny, Lido di Spina, Włochy
 • wolontariusz w Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu
 • szkolenie bazowe Pozytywna Dyscyplina w Przedszkolu prowadzone przez Joannę Baranowską

 

 

MGR JULIA KRYVENDA – OPIEKUN W ŻŁOBKU

 • Roczna Policealna Szkoła TEB-EDUKACJA kierunek opiekun medyczny
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna WSL w Częstochowie
 • Licencjat- Wyższa Szkoła Szkoła Pedagogiczna M. P. Dragomanowa w Kijowie

     Dodatkowe kursy, kwalifikacje, szkolenia:

 • Intensywny kurs Języka Polskiego
 • Szkolenie Psychologiczno-Pedagogiczne

 

 

MGR KATARZYNA PATERCZYK - OPIEKUN W ŻŁOBKU

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł magistra -  Pedagogika - Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł licencjata – Pedagogika - Opiekuńczo - wychowawcza

Dodatkowe kursy, kwalifikacje, szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – moduł pediatryczny
 • 3-letnia praktyka pedagogiczna zawierająca elementy alternatywnej metody nauczania Marii Montessori

 

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA ŻŁOBKA

 

AGATA KLAWA – POMOC OPIEKUNA W ZŁOBKU

 • Aktualnie studiuje Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą z Poradnictwem Rodzinnym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni

Dodatkowe kursy, kwalifikacje, szkolenia:

 • kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

ANASTASIIA PEKARUK – POMOC OPIEKUNA W ŻŁOBKU

 • Aktualnie studiuje  Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu

Dodatkowe kursy, kwalifikacje, szkolenia:

 • kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej