mgr Agnieszka Horyza

dyrektor przedszkola, nauczyciel języka angielskiego,
ukończona anglistyka w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalizacja amerykańska),

Dodatkowe informacje:

 • twórca metody Kraina Baśni – ponad 13 000 uczniów w roku szkolnym 2015/16
 • staż nauczycielski i kwalifikacje pedagogiczne zdobyła pracując we Freedom Elementary School, Freedom, NH, USA
 • w trakcie pracy w USA otrzymała list gratulacyjny z kancelarii Billa Clintona oraz gubernatora Stanu New Hampshire Stephena Merrilla za szerzenie polskiej kultury i wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży amerykańskiej, 
 • jest autorką wystąpień na konferencjach naukowych oraz autorką publikacji:

05.2014 – II International Conference Teaching Literature in English to Young Learners, Walencja, Hiszpania
tytuł wystąpienia: What does Gingerbreadman reaveal when retold by preschoolers? The role of kinesthetic memory in language learning.


10.2012 – I International Conference Teaching Literature in English to Young Learners, Walencja, Hiszpania
tytuł wystąpienia i artykułu: Linguistic means of fairy tales and vocabulary acquisition in the EFL development of a child.


4.2012 Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie
tytuł wystąpienia: referat: Zastosowanie "reguły Złotowłosej" w nauczaniu opartym na adaptacjach bajek i baśni. Rozwój zdolności produktywnych u dzieci sześcioletnich.


4.2012 Konferencja organizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
referat i artykuł: Rola bajek i baśni w nauczaniu języków obcych.


10.2011 Międzynarodowa Konferencja Komunikacja - Kultura - Kreatywność w Pile
wystąpienie i artykuł: The story-based approach in a preschool setting. A fairy tale, The Ugly Duckling, as an assessment tool for discrepancies in the development of EFL in seven children

 

09.2011 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Kaliszu
wystąpienie i artykuł: Analiza dyskursu spotkania jako próba oceny poziomu kompetencji dziecka w przedszkolu dwujęzycznym.


06.2011 Instytut Filologii Angielskiej UAM
referat: The story-based approach in the EFL development of a child. Preliminary studies of language acquisition in an early partial immersion program.

 


 

 • prowadzi wykłady dla nauczycieli przedszkolnych oraz konferencje dla dyrektorów przedszkoli dotyczące przyswajania języka przez dzieci i szeroko pojętej dwujęzyczności,
 • regularnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli języków obcych w przedszkolu z zakresu metody Kraina Baśni oraz ważnych aspektów psychologicznych dotyczących pracy z dziećmi, 
 • była przez wiele lat wolontariuszem Komitetu Ochrony Praw Dzieci,
 • ukończony kurs pediatryczny: Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (dwukrotnie, kurs pierwszy i przypominający),

mgr Dagmara Ratajczak

pracuje od 2008 roku, nauczyciel przedszkolny, nauczyciel tańca

 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgii Sławskiej - Lipińskiej (przedmioty zawodowe - taniec klasyczny, charakterystyczny, współczesny, jazzowy, ludowy, historia tańca, historia tańca, zasady charakteryzacji, audycje muzyczne),
 • wyższe studia pedagogiczne na kierunku Pedagogika Pracy i Dorosłego Człowieka,
 • studia podyplomowe ze specjalnością Wychowanie Przedszkolne
 • studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Oświatą

 

Dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia:

 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego ze specjalnością Gimnastyki artystycznej i Tańca klasycznego,
 • artystka - tancerka aktywnie współpracująca z Wielkopolskim Biurem Koncertowym i grupą taneczną LunaArtis (założycielka i tancerka),
 • Studium Masażu Leczniczego - gimnastyka lecznicza, psychologia człowieka chorego, masaż leczniczy - praktyka,
 • audycje z Filharmonią Pomysłów,
 • ukończony kurs: Mądre wychowanie (organizowany przez KOPD w udziałem Doroty Zawadzkiej - Super Niani),
 • ukończony kurs pediatryczny: Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (dwukrotnie, kurs pierwszy i przypominający),
 • szkolenie z zakresu NVC – Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga dotyczące komunikacji z dziećmi,
 • kursy i szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej – wybrane aspekty neurodydaktyki i teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w przedszkolu, 
 • kurs: Znaczenie eksperymentu w zabawie. Naturalne strategie uczenia się dzieci (organizowany przez PWN),

mgr Maria Dasiewicz

pracuje od 2014 roku, nauczyciel języka angielskiego

 • ukończona anglistyka w Instytucie Filologii Anielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalizacja brytyjska),
 • studia podyplomowe - Edukacja Przedszkolna 

 

Dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia:

 • Metody i techniki nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (organizowany przez ODN),
 • szkolenia z zakresu nauczania języka angielskiego zgodnie z założeniami metody Kraina Baśni, wybranych aspektów rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka w nauczaniu języka obcego,
 • szkolenie z zakresu NVC – Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga dotyczące komunikacji z dziećmi,
 • kursy i szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej – wybrane aspekty neurodydaktyki i teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w przedszkolu, 
 • kurs: Teoria inteligencji wielorakich a działania przedszkola na rzecz wspierania zainteresowań i talentów (prowadząca J. Pytlarczyk),

mgr Emilia Kmieć

pracuje od 2007 roku, nauczyciel przedszkolny

 • wyższe studia pedagogiczne o kierunku Praca Socjalna z Resocjalizacją 
 • studia podyplomowe ze specjalnością Wychowanie Przedszkole 
 • Dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia:
 • Dziecko w sytuacji rozstania rodziców (organizowany przez KOPD)
 • Pomoc dziecku wykorzystanemu seksualnie (organizowany przez KOPD)
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (organizowany przez KOPD)
 • ukończony kurs: Mądre wychowanie (organizowany przez KOPD w udziałem Doroty Zawadzkiej - Super Niani),

lic Milena Mazur

pracuje od 2015 roku, nauczyciel przedszkolny.

 • wyższe studia pedagogiczne na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe,
 • studia magisterskie na kierunku Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna.
 • Dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia: 
 • kurs wychowawców i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży TATIS,  
 • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss,
 • kursy i szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej – wybrane aspekty neurodydaktyki i teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w przedszkolu, 

mgr Kamila Stęczniewska

pracuje od 2007 roku, nauczyciel rytmiki, ukończone kursy i szkolenia z zakresu:

 • Policealne Zawodowe Studium Rytmiki, 
 • Studia z zakresu Wychowanie Przedszkolne
 • Dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia:
 • Rytmika prowadzona metodą E.J. Dalcrozea, 
 • Wykorzystanie w zajęciach rytmiki metody C. Orffa i Kniessów, 
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, 
 • Podstawy Tworzenia Ruchu i Choreografii "Tabor Cygański", 
 • Podstawy Tworzenia Ruchu i Choreografii "Wspomnienie lat 50-tych i 60-tych", 
 • Podstawy Tworzenia Ruchu i Choreografii "Na cztery pory roku", 
 • Podstawy Tworzenia Ruchu i Choreografii "Zima, Mikołaj, Święta II", 
 • Tańczące stopy - ćwiczymy zdrowo na wesoło, 
 • Metody integracyjne z pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy, 
 • Teatr w przedszkolu - warsztaty artystyczne, 
 • Teatr i piosenka w edukacji zintegrowanej, 
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Różności muzyczno-taneczne", 
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Jasełka",
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Morskie opowieści", 
 • Letnia Szkoła Animatorów "Oblicza Słońca", 
 • Teoria i praktyka choreoterapii w oparciu o praktykę kliniczną, 
 • Letnia Szkoła Animatorów "Oblicza Słońca", Wesoła kinezjologia, 
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Ze świata bajek", 
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Letni czas - Dzień Matki", 
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Zima, Mikołaj, Święta",
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii "Zakątki Świata", 
 • Warsztaty twórcze dla nauczycielek przedszkoli "Teatr w Przedszkolu", 
 • "Cztery Pory Roku" zastosowanie zabaw muzyczno - rytmicznych o tematyce przyrodniczej przy muzyce klasycznej,

Jolanta Będzińska

pracuje od 2007 roku, kierownik administracyjno-gospodarczy

 • ukończony kurs pediatryczny: Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (dwukrotnie, kurs pierwszy i przypominający),
 • szkolenie z zakresu NVC – Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga dotyczące komunikacji z dziećmi,